Velkommen til BEROTECH

BEROTECH arbejder med kloakrenovering

og udfører opgaver for både private kunder

og store og små erhvervskunder

Nyhed!!

Insituform Rørteknik overtager Berotech A/S pr. 27. marts 2017

​Som et led i vores vækst strategi og som udtryk for vores ønsker om mere kapacitet til servicering af vores nuværende kunder, har Insituform købt Berotech A/S af Munck Forsyningsledninger A/S. Læs mere her

​Renovering uden opgravning - strømpeforing af afløbsledninge

Berotech udfører opgravningsfri renovering af alle typer afløbsledninger. Ved strømpeforing af ledniner undgås fordyrende og tidskrævende opgravninger. Ledningen bliver som ny efter renovering, med dokumenteret 100 års levetid. Utætte ledninger er årsag til udsivning af kloakvand til grundvandet, indtrængen af rotter, og indsivning af grundvand og uvedkommende vand til kloaknet, renseanlæg og pumpestationer. Dette kan undgås ved at strømpefore utætte ledninger til gavn for miljøet.


Vi udfører renoveringsarbejde for kommuner, afløbsselskaber og offentlige institutioner, industrier, boligselskaber samt grundejerforeninger og private. Vi kan tilbyde at udføre alle faser af renoveringsprojekter, fra TV-inspektion af ledningsnet, forundersøgelser til udarbejdelse af komplette renoveringsplaner.

Berotechs system for renovering af hovedledninger er optaget i Kontrolordningen for No-dig, under Dansk Byggeri, hvilket sikrer at kvaliteten af de løsninger, som Berotech kan tilbyde, er helt i top.


Vi udfører opgravningsfri renovering af rørsystemer i både total,-hoved- og underentrepriser. Vi kan tilbyde at udføre arbejdet i rammeaftaler og partnering i samarbejde med rådgiver og bygherre.

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224