Kvalitetssikring

Kvalitetssikringen følger Berotechs generelle og gennemprøvede kontrolfaser for udførelse af No-dig arbejder. Kvalitetssikringen kan tilpasses bygherrens specifikke kvalitets- og kontrolkrav.

For så vidt angår selve installationsvejledningen for Berolina-liner og øvrige egenproduktion skal Berotechs kvalitetskontroller følges, jfr. vilkår for optagelse i kontrolordningen for no-dig samt vilkår for producentens garantiforpligtigelser.

For underleverancer, f.eks. spule- og TV-entreprenør, rørsprængningsentreprenør o.s.v., følges de procedurer som de respektive firmaer har opnået godkendelse på via kontroludvalg og DTVK.

Berotech arbejder efter en samlet kvalitetscertificering inden for entreprenøropgaver efter ”no-dig”-metoderne for kloaksanering med strømpeforinger i henhold til DS/EN ISO 9001:2000.

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224