Miljø- og arbejdsmiljøpolitikker

- certificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 og DS/OHSAS 18001:2008

Insituform ønsker at være en virksomhed med en høj standard indenfor miljø- og arbejdsmiljø. Vi fungerer i et positivt samspil med vores omgivelser og relevante myndigheder.

Miljø

Gennem anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi vil vi til stadighed arbejde på, at virksomhedens drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed. Forbruget af ressourcer som råstoffer og energi reduceres, hvor det er muligt. Insituform forpligtiger sig til løbende at forbedre og forebygge forurening fra virksomhedens aktiviteter.

Målene søges opnået gennem systematisk miljøledelse i et tæt samarbejde mellem ansatte, myndigheder og leverandører.

Arbejdsmiljø

Insituform ønsker at være en rummelig arbejdsplads, som tilbyder sine medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø med gode psykiske og fysiske forhold.

Et sundt arbejdsmiljø skal således sikre medarbejdernes trivsel og modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer.

Medarbejderne skal motiveres gennem minimering af fysiske og psykiske arbejdsbelastninger. Vi forpligter os til forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom og løbende forbedring af arbejdsmiljøledelsen og arbejdsmiljøpræstationen, som er en integreret del af virksomhedens miljøarbejde, der foregår i nært samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen.

Der skal informeres åbent om Insituforms miljø- og arbejdsmiljøforhold, bl.a. i den interne medarbejderinformation. Virksomhedens aktiviteter skal udvikles i takt med tidens tekniske formåen og med skyldig hensyntagen til økonomien.

Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken evalueres løbende for at sikre, at virksomheden lever op til de krav som teknologien, samfundsudviklingen og vore kunder sætter i fremtiden. Vi forpligter os til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og arbejdsmiljø.

Med venlig hilsen

General Manager

Søren Refsgaard

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224