Partnering - samarbejde med bygherre og rådgiver

Berotech indgår gerne i partnering, en model der med tiden er blevet populær i Danmark og udlandet.

Herved opnår bygherren flere fordele ved at Berotech på et tidligt tidspunkt inddrages i samarbejdet med bygherre og rådgiver om at finde de rigtige løsninger.

I partnering bygger samarbejdet på gensidig tillid og respekt, hvorved der fra start af etableres et tillidsfuldt samarbejde. Herved mindskes muligheden for konflikter, idet alle arbejder sammen ud fra en fælles målsætning om, at skabe det bedst mulige anlæg, til den gunstigste pris og den ønskede kvalitet - se også rammeaftale.

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224