Rådgivning

Berotech har mange års efaring med renoveringsopgaver. Vi stiller vor faglige viden til rådighed for bygherre og rådgiver i forbindelse med planlægningen af renoveringsarbejder.

Typisk er samarbejdsformen partnering eller rammeaftale, men forud for alle entrepriser foretager vi altid en faglig vurdering af metodevalg og/eller kommer med løsningsforslag som tilgodeser bygherrens kravspecifikationer og behov bedst muligt.

Vi tilbyder gerne at udarbejde en samlet fornyelsesplan eller en kvartersaneringsplan for et mindre delområde, for og/eller i samarbejde med bygherre og rådgiver, hvorved der skabes overblik over fremtidige investeringsbehov, og samtidigt opsamles konkret viden om driftstilstanden af afløbssystemet.

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224