Rammeaftale - med faste lave enhedspriser

Ved større behov for udførelse af renoveringsarbejder, foreslår Berotech, at der indgås en rammeaftale om ledningsrenovering.


Dette giver flere fordele for bygherre og eventuel bygherrerådgiver, idet Berotech tilbyder at udføre arbejder i rammeaftale til meget favorable enhedspriser - se også partnering.

En rammeaftale kan indgås for en flerårig periode, således at bygherren dels kan optimere prioriteringen af renoveringsindsatsen, dels få udført akutte renoveringsarbejder til samme fordelagtige enhedspriser.

Med en rammeaftale fra Berotech, får bygherren det optimale udbytte af investeringer i fornyelse og renovering, samtidig med at der i fællesskab kan udarbejdes en langtidsplan for fornyelse af afløbssystemet tilpasset bygherrens behov.

Fordelen ved en flerårig rammeaftale er, at den fleksibilitet der kan indbygges i bygherrens tidsplan, til envher tid vil afspejle sig i den samlede projektøkonomi.

Rammeaftalen tilpasses hele tiden til bygherrens budget, og det er med Berotechs strømpeforinger muligt at have et lager i de mest benyttede dimensioner, således at en strømpeforing kan udføres med dags varsel, eller meget kortere tidsplaner end ellers.

BEROTECH A/S

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224