Produkter

Berotech tilbyder et bredt produkts sortiment inden for ledningsrenovering og entreprise. ​

Vi kan tilbyde at udføre alle opgaver i total-, hoved- og underentreprise, partneringaftale eller rammeaftale. 

​Strømpeforing af:

- Hovedledninger

- Stikledninger

- Faldstammer

Håndrenovering:

- Segmentforing

- Injicering

- Coating

Brønde:

- Brøndrenovering

- Inspektions-T

Tætte overgangsløsninger:

- T-liner

- Overgangsprofil

Genopretning af:

- Hovedledninger

- Stikledninger

Dimensionsudvidelse:

- Rørsprængning

- Opgravning

Ledningskontrol:

- Faldmåling

- TV-inspektion

- Tæthedsprøve

Punktreparationer:

- Partliner (Strømpeforing)

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224