Strømpeforing af hovedledning

Strømpeforing med Berolina-liner

Berotech udfører renovering af rør og ledninger, over eller underjordisk, med Berolina-liner. Berolina-liner er en glasfiberarmeret strømpeforing der hærdes ved UV-lys.

Berolina-liner er en strømpeforing med et højt E-modul og en meget ensartet og glat overflade hvilket gør den meget velegnet til renovering af eksisterende rør. Strømpeforingens unikke opbygning gør, at den altid lægger sig helt ud til den eksisterende ledning. Læs mere herom i produktbeskrivelsen.

Berolina-liner fremstilles af BKP Berolina Polyester Gmbh & Co KG, Nennhauser Damm 158, DE 13591 Berlin.

Installation:

Strømpeforingen installeres normalt fra brønd til brønd. Efter rengøring, Tv-inspektion og ilægning af glidefolie, trækkes strømpeforingen ind i den eksisterende ledning. Efter indtrækning monteres endesko og lystog. Herefter sættes tryk på strømpeforingen . Trykket der er afstemt efter dimension og godstykkelse sørger for at foringen lægger helt ud til den eksisterende ledning. Den unikke og patenterede opbygning bevirker at foringen altid lægger sig helt ud til den eksisterende ledning. Strømpeforingens store fleksibilitet gør at den i mange tilfælde kan klare dimensionsspring undervejs.

Når strømpeforingen er på plads trækkes lystoget frem til modsatte brønd og tændes. Herefter trækkes lystoget tilbage med en fastlagt hastighed. Denne hastighed er fastlagt fra fabrikkens side og afstemt efter dimension og godstykkelse. For at sikre kvaliteten foretages måling af hastighed, vejlængde, strømstyrke og tryk hvert 3. sekundt. Disse målinger fastholdes EDB mæssigt og afleveres til bygherren efter endt installation. Herudover kan nævnes at strømpeforingen TV overvåges via kamera monteret på lystoget under hele installationsprocessen. Efter udhærdning fjernes den indvendige folie og stiktilslutningerne kan åbnes med det samme. Dvs at alle stik åbnes samme dag inden vi forlader pladsen.

Produktet:

Berolina-liner er en glasfiberarmeret strømpeforing , der trækkes ind på en glidefolie i ledninger, rør, faldstammer mm. og sættes under tryk. Herefter hærdes den med UV-lys. Efter hærdning fjernes den indvendige

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224