Inspektions-T

Hvor der ikke forefindes skelbrønd, eller anden renseadgang på afløbssystemet, kan der med fordel etableres et inspektions-T.

Inspektions-T`et kan etableres uden større opgravning, ved at en tørsuger etablerer et montagehul, d.v.s. fjerner jorden lokalt i et områd på ca. 0,5 m i diameter hen over ledningen. Herefter påmonteres et grenrør, som et saddel-T på den eksisterende ledning. Dernæst anbringes et opføringsrør i muffen på inspektions-T`et.

Montagen trykprøves, så det kan kontrolleres at inspektions-T`et sidder korrekt og er vandtæt. Dernæst anbores ledningen. Opføringsrøret fungerer nu som inspektions- og rensestykke på ledningen, og kan afdækkes med en prop, og/eller dæksel, alt afhængig af placering.

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224