No-dig overgangsløsninger

Berotech har forskellige løsninger til overgang mellem hovedledning og stikledning.

Overgangsprofil
Overgangsprofiler kan udføres som et "hatprofil", der er en kort foring af stikledningen, hvor der er påmonteret en skygge, så der dannes en hat. Hatprofilet monteres fra hovedledningen op mod stiktilslutning eller grenrør, hvorved der opnås en tæt samling.


T-liner
Hvor der er behov for en samtidig renvering af samling / overgang og stikledning, kan der med fordel benyttes T-liner, som installeres fra hovedledning, giver en tæt overgang og samtidig en tæt foring af selve stikledningen i én arbejdsgang.

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224