Overgangsprofil

Overgangsprofil
Overgangsprofiler kan udføres med et "hatprofil", der er en kort foring af stikledningen, hvor der er påmonteret en skygge, så der dannes en "hat". Hatprofilet monteres fra hovedledningen op mod stiktilslutning eller grenrør, hvorved der opnås en tæt samling.

Hvor der både er behov for at tætne overgangen mellem hovedledning og stik, og samtidig skal foretages en foring af stikledningen, anbefaler vi, at der installeres en T-liner, idet montagen kan udføres i én og samme arbejdsgang.

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224