Rørsrpængning / dimensionsudvidelse

Rørsprængning anvendes med fordel hvor der i forbindelse med renovering ønskes en forøgelse af kapaciteten i ledningssystemet. Metoden kan anvendes på alle rørtyper.

Ved hjælp af et hydraulisk værktøj, trækkes en dorn i større dimension gennem den eksisterende ledning. Herved bortsprænges den bestående ledning, således at der efterfølgende kan trækkes et nyt PE-rør i en større dimension end den oprindelige ledning havde.

Ved rørsprængning skal der udgraves en indbygningsgrube, og for hver stiktilslutning skal der lokalt graves for at retablere de oprindelige stik til ledningen. Metoden er prisbillig i forhold til at skulle udføre opgravning i hele ledningens længde.

Til udføresle af rørsprængningsarbejder, entrerer vi altid med et firma, der er optaget i Dansk Industris kontrolordning for no-dig.

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224