TV-inspektion

Berotech udfører som et led i kvalitetssikringen altid altid TV-inspektion af ledning før og efter strømpeforing. Som slutdokumentation anvender vi altid et TV-firma, der er optaget i DTVK - Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning

Vi udfører også spuling og TV-inspektion af kloaknet og afløbsinstallationer for kontrol og fejlsøgning af evt. skader på ledningsnettet.

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224